مَدرِسهٔ مَشق

۰۲۱۸۸۹۳۵۲۸۳ - ۰۹۱۹۸۲۶۴۴۹۴  |    [email protected]

مهرک‌علی صابونچی

  /  مهرک‌علی صابونچی

مهرک‌علی صابونچی

پژوهشگر و دانش‌آموخته‌ی فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران

دکتر مهرک‌علی صابونچی دانش‌آموخته‌ی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد و دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران است.

پایان‌نامه کارشناسی ارشد او با عنوان «بررسی مقابله‌ای ساخت متن اوستایی خورشیدنیایش، مهرنیایش و آتش نیایش و ترجمه‌ی آن به فارسی میانه‌ی زردشتی» و رساله‌ی دکتریاش با عنوان «آرایش سازه های در چند متن منثور سغدی مانوی» بوده است.

تاکنون مقالاتی از او در نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسیده است. او کتاب «ملحمه الهر و الفأر، فکاهه‌ی غازی شاه‌شکار یا همان ستیز گربه و موش در احوال میر زهدفروش» را با موضوع حماسه‌های فکاهی ادبیات فارسی و با تمرکز بر «موش و گربه»‌ی عبیدزاکانی در دی ماه 1397 منتشر کرد. همچنین او در آذر ماه 1398، «رساله‌ی صد دیو» را با موضوع معرفی موجودات زیانکار در فرهنگ ایران پیش و پس از اسلام، منتشر ساخت.

او از سال ۱۳۹۰ تاکنون مدرس کارگاه‌هایی با موضوع‌هایی همچون «تاریخ اساطیری ایران و تأثیر آن بر فرهنگ عامه»، «جشن‌ها و آئین‌های ایرانی» بوده است.

همچنین او از ۱۳۹۳ تاکنون به تدریس واحد «تاریخ و فرهنگ ایران» و «شناخت فرهنگ و اقوام ایرانی» در واحدهای آموزشی وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پرداخته است.

دوره‌های مرتبط با این مدرس

آذر 14, 1399 @ 11:25 ق.ظ
تهران، کریم‌خان، خیابان استاد نجات‌اللهی
آذر 14, 1399 @ 11:25 ق.ظ
تهران، کریم‌خان، خیابان استاد نجات‌اللهی
آذر 14, 1399 @ 11:25 ق.ظ
تهران، کریم‌خان، خیابان استاد نجات‌اللهی
آذر 14, 1399 @ 11:25 ق.ظ
تهران، کریم‌خان، خیابان استاد نجات‌اللهی
آذر 14, 1399 @ 11:25 ق.ظ
تهران، کریم‌خان، خیابان استاد نجات‌اللهی

عضویت کاربر

بازنشانی کلمه عبور