مَدرِسهٔ مَشق

۰۲۱۸۸۹۳۵۲۸۳ - ۰۹۱۹۸۲۶۴۴۹۴  |    [email protected]

محمد دهقانی

  /  محمد دهقانی

محمد دهقانی

نویسنده، منتقد و پژوهشگر حوزه‌ی ادبیات و علوم انسانی

دکتر محمد دهقانی، زادۀ 1344 در اراک، عضو سابق هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، نویسنده، منتقد و پژوهشگر حوزه‌ی ادبیات و علوم انسانی است. ایشان تحصیلات دکتری زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران به پایان رسانده و پایان‌نامه‌ی خود را با موضوع «تاریخ نقد ادبی» زیر نظر دکتر عبدالحسین زرین‌کوب به نگارش درآورده است.

در کارنامه‌ی فعالیت‌ها و پژوهش‌های ادبی دکتر دهقانی، تألیف و ترجمه‌ی آثار متعددی مهمی جلب نظر می‌کند که حاصل پژوهش‌های فراوان اوست. تألیف آثاری دربارۀ بزرگانی چون ابوریحان بیرونی، ناصرخسرو، فرخی سیستانی، منوچهری، کسایی، دقیقی و رودکی و همین‌طور نقد شاهنامۀ فردوسی و ابومنصوری و تاریخ بیهقی در میان آثار ایشان درخور توجه هستند.

دوره‌های مرتبط با این مدرس

آذر 14, 1399 @ 11:25 ق.ظ
تهران، کریم‌خان، خیابان استاد نجات‌اللهی
آذر 14, 1399 @ 11:25 ق.ظ
تهران، کریم‌خان، خیابان استاد نجات‌اللهی

عضویت کاربر

بازنشانی کلمه عبور