مَدرِسهٔ مَشق

۰۲۱۸۸۹۳۵۲۸۳ - ۰۹۱۹۸۲۶۴۴۹۴  |    [email protected]

سعید انوری

  /  سعید انوری

سعید انوری

دانش‌آموختۀ حقوق، علوم سیاسی و مطالعات کشورهای آلمانی‌زبان

سعید انوری، دانش‌آموختۀ حقوق، علوم سیاسی و مطالعات کشورهای آلمانی‌زبان است. دلمشغولی اصلی او در حوزۀ پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، شناخت «ایران» در متن روابط پیچیده با گذشتۀ جمعی، تجدد سیاسی و بحران‌های برآمده از تقابل میان «دیروز» و «امروز» است.

او در دوران تحصیل در رشتۀ حقوق، گفتگو با «فقه و قانون» به‌عنوان مبنای حیات جمعی و مدنیت سیاسی را آموخته، و سپس در حوزۀ علوم سیاسی نقش «دیانت» در تکوین نهادهای سیاسی مدرن را مورد کندوکاو قرار داده است.

آشنایی با تاریخ و اندیشۀ سیاسی غرب برای او امکان نگریستن به چهرۀ «خویشتن ایرانی» در آینۀ مغرب‌زمین را فراهم کرده است. دلباختۀ ایران است و تاریخ سرزمین خود را به‌عنوان نقطه‌ای بحرانی در تلاقی ملیت، دیانت و تجدد غربی واکاوی می‌کند.

مدرسۀ مشق پیش از این، مجموعه جلساتی با عنوان «جنگ ایران و عراق: چالش روایت‌ها» را به سرپرستی سعید انوری برگزار کرده است.

  • دانش‌آموختۀ حقوق، علوم سیاسی و مطالعات کشورهای آلمانی‌زبان
  • پژوهشگر حوزۀ تاریخ سیاسی خاورمیانه و اروپا با تمرکز بر موضوع «تکوین نهاد دولت»
  • نگارندۀ مقالات علمی پژوهشی نظیر «اردولیبرالیسم و تکوین نهاد دولت در آلمان» و «تأثیرپذیری نواوراسیاگرایی روسی از محافظه‌کاری انقلابی آلمان»

دوره‌های مرتبط با این مدرس

آذر 14, 1399 @ 11:25 ق.ظ
تهران، کریم‌خان، خیابان استاد نجات‌اللهی

عضویت کاربر

بازنشانی کلمه عبور