مَدرِسهٔ مَشق

۰۲۱۸۸۹۳۵۲۸۳ - ۰۹۱۹۸۲۶۴۴۹۴  |    [email protected]

بهروز صفرزاده

  /  بهروز صفرزاده

بهروز صفرزاده

فرهنگ‌نویس و ویراستار

بهروز صفرزاده دانش‌آموخته‌‌ی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است. شش سال در طرحِ ویرایش و دو چاپِ کامپیوتریِ لغت‌نامه‌ی دهخدا با مؤسسه‌ی لغت‌نامه‌ی دهخدا همکاری کرد. سپس پنج سال در ویرایش و تألیفِ فرهنگِ بزرگِ سخن زیرِ نظرِ دکتر حسن انوری مشارکت کرد. پس از آن، پنج سال در گروهِ فرهنگ‌نویسیِ فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسی در طرحِ تألیفِ فرهنگِ جامعِ زبانِ فارسی زیرِ نظرِ دکتر علی‌اشرفِ صادقی هم‌کاری داشت. از آن پس نیز هشت سال در نشرِ کارنامه به مدیریتِ زنده‌یاد محمد زهرایی مشغولِ ویرایش و تألیف بود.

تخصصِ وی فرهنگ‌نویسی و واژه‌شناسی است و در حوزه‌ی واژه‌های عربی در فارسی صاحب‌نظر است و تألیفاتی دارد.

صفرزاده در اواخرِ سالِ ۱۳۸۸ نخستین فرهنگِ زبان‌آموزِ فارسی را انتشار داد که در نوزدهمین دوره‌ی هفته‌ی کتاب (آبانِ ۱۳۹۰) به‌عنوانِ کتابِ شایسته‌ی تقدیرِ سال، لوحِ تقدیر و جایزه دریافت کرد.

 

برخی از تألیفات بهروز صفرزاده عبارت‌اند از:

 

فرهنگِ موضوعیِ فارسی

فرهنگِ فارسیِ گفتاری

فرهنگِ جمع‌های مکسر

تحولِ آواییِ واژه‌های عربی در فارسی

دست‌نامه‌ی ویرایش

داستانِ واژه‌ها

دوره‌های مرتبط با این مدرس

آذر 14, 1399 @ 11:25 ق.ظ
تهران، کریم‌خان، خیابان استاد نجات‌اللهی

عضویت کاربر

بازنشانی کلمه عبور