مَدرِسهٔ مَشق

۰۲۱۸۸۹۳۵۲۸۳ - ۰۹۱۹۸۲۶۴۴۹۴  |    [email protected]

ویژگی تصویر

مدرسۀ مشق

در کارگاه شاملوخوانی چه گذشت؟

هوشیار انصاری‌فر را از پیش می‌شناختم؛ این‌طرف و آن‌طرف اسمش را دیده وشنیده بودم. می‌دانستم دستی در ترجمه دارد و نقد و نظری بر شاملو.

 

وقتی دیدم مؤسسه مشق یک دورۀ شاملو خوانی برگزار می‌کند، گوش‌هایم تیز شد و خیلی زود در این کلاس ثبت‌نام کردم. امیدوارم بودم این کلاس صرف خواندن اشعار شاملو نباشد و ما با فهم بیشتر و جدی‌تر از شاملو روبه‌رو باشیم؛ که خوشبختانه فقط شعرخوانی نبود. انصاری‌فر خوب بر زندگی و فکر و حال شاملو مسلط بود، در خلال شعرهایی که از او می‌خواند – که چه صدای گرم و خوبی هم داشت – درباره زندگی‌اش، عاشقی‌هایش، عقاید و باورهایش و نیز اتفاقات تاریخی دورۀ او می‌گفت.

وقتی دیدم مؤسسه مشق یک دوره شاملو خوانی برگزار می‌کند، گوش‌هایم تیز شد

این دوره ما را با تأثیر تاریخ و اتفاقات روزگار شاملو بر او آشنا کرد. پراکنده‌گویی‌های استاد کلاس، اگرچه سیر تاریخی و منطقی نداشت و یک اطلاع شسته‌رفته دربارۀ او نمی‌داد، اما نهایتاً ما را به مجموعه اطلاعات خوب و جدیدی دربارۀ نگاه و نظر شاملو می‌رساند. ضمن اینکه جلسات کلاس فقط منحصر به اشعار او نبود، در یکی دو جلسه هم دربارۀ آثار پژوهشی شاملو ، مثل کتاب کوچه، و ترجمه‌هایش صحبت شد.

شرکت‌کنندگان در کلاس سؤال‌های جالبی دربارۀ او می‌‌پرسیدند، که این خود گفت‌وگوی جذابی را در کلاس ایجاد می‌کرد.

انتخاب شعرها هم شخصاً به‌نظرم از نکات مثبت این کارگاه بود؛ شعرهایی که انصاری‌فر در میان کارگاه یا در پایان آن می‌خواند، خودشان گزیده‌ای از بهترین اشعار شاملو را برایمان به ارمغان می‌آورد.

ارسال یک نظر

عضویت کاربر

بازنشانی کلمه عبور